Download PDF
Eigen zaak starten
samenwonen
Welke rechten heeft je partner?
Bij een feitelijk samenwonend koppel moeten de partners in principe geen rekening houden met elkaar als een van hen een zaak opstart. De zaak behoort toe aan diegene die haar opstart. Als Roos een zaak start, zijn de voordelen en beloningen die ze daaruit krijgt voor haar. Ze beslist zelf wat ze ermee doet en of ze daarmee al dan niet bijdraagt in het huishouden dat ze met Mark vormt.
  • TIP: Stel een inventaris op als je gaat samenwonen en laat die registreren op de gemeente. Zo kan je je beveiligen tegen eventuele schuldeisers van je zelfstandige partner.
Ook bij wettelijk samenwonenden is er een strikte scheiding van de vermogens van beide partners. De wet op de wettelijke samenwoning zegt evenwel dat Roos verplicht is om bij te dragen, ‘overeenkomstig haar mogelijkheden’, in de lasten van het huishouden. Dat betekent dat Roos niet alle voordelen en beloningen die ze krijgt uit haar zaak voor zich kan houden. Ze moet een deel in het huishouden bijdragen en kan in principe gesanctioneerd worden als ze dat niet doet. Mark moet daarvoor dan wel naar de rechtbank stappen.
Partner helpt mee in de zaak
Als bij feitelijk samenwonenden de partner helpt in de zaak, heeft hij niet automatisch een recht op vergoeding voor die hulp. Als Mark de administratie doet voor de zaak van Roos, moet Roos hem daarvoor niet automatisch een loon betalen.
Ook bij wettelijk samenwonenden kan Mark, als hij Roos in de zaak helpt, geen aanspraak maken op de zaak als die duidelijk eigendom is van Roos, tenzij ze in een samenlevingsovereenkomst anders zijn overeengekomen.
  • TIP: Wie dat wel wil, kan het statuut van zijn/haar partner regelen via een bijzondere overeenkomst of kan zelfs een vennootschap of vereniging oprichten waarin je partner participeert.
  • TIP: Als je partner je zaak mee financiert (bijvoorbeeld omdat dat moet van de bank), is het aangewezen om een zekere solidariteit te organiseren of er minstens voor te zorgen dat je bij een breuk je investering terugkrijgt, door een samenlevingscontract op te stellen. Wettelijk samenwonenden moeten daarvoor bij een notaris zijn. Feitelijk samenwonenden kunnen dat zelf schrijven of kunnen bij een advocaat terecht.