Download PDF
Kindje kopen
trouwen
Hoe wordt de biologische vader ook officieel de vader van het kind?
In een huwelijk vermoedt de wet dat de mannelijke echtgenoot van de moeder ook de officiële vader is van het kind. Als Mark en Roos samen een kind krijgen, moet Mark het niet erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ongeacht onder welk huwelijksstelsel zij getrouwd zijn, is Mark als biologische vader ook de officiële vader.
In een lesbische relatie wordt de echtgenote van de moeder niet automatisch officieel de moeder van het kind. Zij moet daarvoor het kind adopteren. Opgelet: er is een wetswijziging op komst om die procedure te vereenvoudigen.
Opgelet: als Roos een kind krijgt van iemand anders terwijl zij getrouwd is met Mark (overspel), wordt Mark de officiële vader van dat kind. De biologische vader kan van de rechter de toestemming krijgen om het kind te erkennen. De rechtspraak hierover is in volle ontwikkeling, raadpleeg je advocaat voor een laatste stand van zaken.
Ouderlijk gezag
Voor een kind maakt het niet uit of het geboren is binnen of buiten een huwelijk. Zodra de afstamming tussen vader en kind officieel vaststaat op de burgerlijke stand, oefenen beide ouders in principe samen het ouderlijk gezag uit over dat kind. Dat betekent dat Mark en Roos allebei moeten instaan voor o.a. het onderhoud, de opvoeding en verzorging van het kind, dat zij samen moeten beslissen of het kind gedoopt wordt, naar welke school het zal gaan en welke vrijetijdsbesteding het mag hebben. Ouders en kinderen hebben recht op elkaars erfenis.
Sociale voordelen
Met een kind ten laste verhoogt de belastingvrije som van Mark en Roos, zolang hun kind ‘daadwerkelijk en op duurzame wijze’ met hen samenwoont. Een kind dat op kot gaat en dus tijdelijk niet meer met hen samenwoont, is wel nog steeds ten laste. Dat kind mag ook een beperkt bedrag aan ‘nettobestaansmiddelen’ hebben. Dat betekent dat het kind vakantiewerk mag doen en daarvoor een loon mag ontvangen, maar dat dat loon niet hoger mag zijn dan 3 070 euro per jaar. Afhankelijk van hoeveel kinderen Mark en Roos ten laste hebben, verhoogt hun belastingvrije som met een bepaald bedrag, van 1 490 euro voor één kind tot 13 860 euro voor vier kinderen.
Mark en Roos kunnen kinderbijslag genieten. Die moet Mark aanvragen bij het kinderbijslagfonds van zijn werkgever. Als Mark niet werkt, moet Roos de bijslag aanvragen. Bij ouders van hetzelfde geslacht heeft de oudste voorrang. Het bedrag van die bijslag hangt af van het aantal kinderen.
Ouders gescheiden?
Als Mark en Roos scheiden heeft dat natuurlijk gevolgen voor hun kind. Of zij samenwoonden of getrouwd waren, heeft echter geen enkele impact. Dezelfde regels zijn van toepassing. Elke ouder heeft het recht op een gelijkmatig verdeelde huisvesting. Dat betekent dat het kind in principe 50% van de tijd bij Mark blijft en 50% bij Roos. Als Mark en Roos het daarover niet eens raken, oordeelt de rechter, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders.
Als Mark en Roos gescheiden leven, heeft hun kind recht op een onderhoudsbijdrage, te betalen door de ouder bij wie het niet zijn hoofdverblijf heeft. Als het kind hoofdzakelijk bij Mark woont, dan zal Roos een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Blijft het kind evenveel bij Mark als bij Roos, en ligt hun inkomen ongeveer gelijk, dan is er meestal geen onderhoudsbijdrage.