Download PDF
Nieuwe partner
samenwonen
Samenwonen of trouwen met je nieuwe partner
Als Roos met haar nieuwe partner wil gaan samenwonen of trouwen, moet zij rekening houden met haar vorige relatie. Woonde zij feitelijk samen met Mark, kan zij zonder problemen met haar nieuwe partner, Dries, gaan samenwonen (feitelijk of wettelijk) of trouwen. De schuldeisers (bank, verhuurder, …) waar zij en Mark samen een contract bij hadden, kunnen hen wel allebei aanspreken om de volledige som te betalen. Als Roos discussies heeft op het einde van haar relatie met Mark, is, afhankelijk van het onderwerp van de discussie (kinderen, huur, …), een andere rechter bevoegd.
  • TIP: Afspraken die je bij het einde van je relatie maakt, zet je het best op papier om latere discussies te vermijden. Kan je met je partner geen afspraken maken, vertrek dan niet onvoorbereid. Maak een inventaris op voor je vertrekt en documenteer zo veel mogelijk met facturen, betalingsbewijzen en foto’s.
Als Roos wettelijk samenwoonde met Mark, kan zij wel feitelijk gaan samenwonen met Dries, maar dan moet zij volgens de wet nog steeds bijdragen in de ‘lasten van de samenwoning’. Dat wil zeggen dat zij nog steeds mee moet opdraaien voor de maandelijkse huur/hypotheek, samen met Mark. Dat eindigt slechts als Mark en Roos hun wettelijke samenwoning beëindigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, of als één van beiden die eenzijdig opzegt.
Slechts als haar wettelijke samenwoning met Mark volledig is beëindigd, kan Roos wettelijk gaan samenwonen of trouwen met Dries.
  • TIP: Maak duidelijke, schriftelijke afspraken met je vorige partner over wie wat verder zal betalen, wat er al kan worden verdeeld en welke bijdragen jullie zullen betalen voor de kinderen.
Zwanger van je nieuwe partner?
Als Roos voordien (feitelijk of wettelijk) samenwoonde met Mark, heeft die relatie geen invloed op haar zwangerschap van Dries, maar als Roos en Mark getrouwd waren wel.
Een huis kopen met je nieuwe partner
Roos en Dries kunnen in hun nieuwe relatie zonder problemen samen aankopen doen, zelfs als Roos en Mark voorheen wettelijk samenwoonden. Roos blijft dan wel aansprakelijk voor gezamenlijke schulden tot het einde van haar wettelijke samenwoning met Mark. De woning van Mark en Roos en de goederen daarin kunnen door hen samen verkocht worden tijdens of na hun samenwoning. Ze moeten daarin wel overeenkomen, aangezien ze samen eigenaar zijn. Als ze niet tot een akkoord geraken, kunnen ze de rechter vragen om een zogenaamde ‘uitonverdeeldheidtreding’.

Opgelet: als Mark en Roos bij de notaris een samenlevingscontract opstelden, kunnen zij daarin een lijst van goederen (alles behalve onroerende goederen) opnemen waarvan zij verklaren dat ze van hen samen zijn.
  • TIP: De afspraken over het vermogen die in dat samenlevingscontract staan, kunnen gevolgen hebben voor de relatie van Roos met Dries. Kijk die dus goed na of raadpleeg een advocaat.
De erfenis
Feitelijk samenwonenden erven normaal gezien niet van elkaar. Mark en Roos kunnen wel een testament opstellen waarin zij elkaar iets nalaten.
  • TIP: Controleer of je ooit een testament of levensverzekering in het voordeel van je ex-partner hebt opgesteld en pas dat eventueel aan naar je nieuwe partner. Veel mensen vergeten dat.
Wettelijk samenwonenden erven wel van elkaar, maar enkel zolang de wettelijke samenwoning niet werd beëindigd. Dat gaat om een beperkt erfrecht. Roos krijgt dan, bij overlijden van Mark, het vruchtgebruik van hun woning en de huisraad. Via een testament kan dat beperkt erfrecht nog worden uitgebreid, of ongedaan gemaakt.
  • TIP: Als je niet wil dat je vorige partner nog van je erft, beëindig dan de wettelijke samenwoning. Kijk wel even na of er over je woning nog een tontine-beding bestaat dat afzonderlijk moet worden opgezegd.