Download PDF
Nieuwe partner
trouwen
Samenwonen of trouwen met je nieuwe partner
Wie getrouwd is, heeft een samenwonings- en hulpplicht ten aanzien van zijn echtgenoot en kan dus niet zomaar naar zijn nieuwe partner vertrekken. Als Roos wel zomaar met Dries gaat samenwonen, kan Mark haar laten betrappen op overspel. Dat kan leiden tot een snellere echtscheiding en kan ervoor zorgen dat Roos geen aanspraak meer kan maken op een persoonlijke onderhoudsbijdrage na de echtscheiding.
  • TIP: Maak duidelijke, schriftelijke afspraken met je vorige partner over wie wat verder zal betalen, wat er al kan worden verdeeld en welke bijdragen jullie zullen betalen voor de kinderen.
Vanzelfsprekend kan Roos pas trouwen of wettelijk samenwonen met Dries als haar echtscheiding met Mark is afgerond.
Zwanger van je nieuwe partner?
Als een getrouwde vrouw een kind krijgt van haar nieuwe partner, is die niet automatisch de vader van het kind. Integendeel: Mark wordt automatisch vader van het kind van Roos en Dries, ook al is hij niet de biologische vader. Dries moet dan een zogenaamde ‘procedure tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot’ instellen, waarna hij automatisch vader wordt.
Opgelet: als de rollen omgedraaid zijn en Mark krijgt een kind bij een andere vrouw, kan hij dat kind zonder problemen erkennen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal Roos wel op de hoogte brengen van die erkenning.

Een geslaagde betwisting of een erkenning van vaderschap zorgt ervoor dat eventuele huwelijksvoordelen, die in het huwelijkscontract werden opgenomen, verloren gaan en dat de huwelijkspartner zijn erfrecht kan verliezen. Het overspel van Roos of Mark, is daardoor immers bewezen.
Een huis kopen met je nieuwe partner
Gehuwden zijn gebonden door een huwelijkscontract en kunnen dus niet zomaar een nieuwe woning kopen met een nieuwe partner. Een en ander hangt wel af van het stelsel waaronder Mark en Roos getrouwd waren. Als Mark en Roos getrouwd waren met scheiding van goederen, stelt dat weinig problemen voor de nieuwe relatie van Roos en Dries.
Als Mark en Roos getrouwd waren onder het wettelijk stelsel komt elke nieuwe aankoop die Roos doet terecht in de gemeenschappelijke pot met Mark en moet ze die achteraf ook delen met hem. De goederen die Mark en Roos samen hadden, kunnen niet verkocht worden vooraleer zij gescheiden zijn en zij moeten ook samen opdraaien voor de schulden.
  • TIP: Vooraleer je iets belangrijks - zoals een huis - aankoopt met je nieuwe partner, laat je een advocaat het best even nagaan wat de gevolgen daarvan zijn in functie van je huwelijkscontract.
De erfenis
Bij een getrouwd koppel blijft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bestaan, zelfs als zij niet meer samenwonen. Als Roos overlijdt, erft Mark dus het vruchtgebruik van haar hele nalatenschap, en kan Roos’ nieuwe partner, Dries, in de kou blijven staan.
  • TIP: Als je minstens zes maanden feitelijk gescheiden leeft en de toestemming kreeg van de rechter om apart van je echtgenoot te gaan wonen, dan kan je echtgenoot toch onterfd worden via een testament, ook al is de echtscheiding nog niet uitgesproken. Op die manier kan je je nieuwe partner enigszins beschermen.