Download PDF
Partner sterft
trouwen
Wie beslist over de teraardebestelling?
Als Mark overlijdt en hij liet op de gemeente niet registreren hoe hij begraven wil worden, is het de taak van de achtergebleven personen uit te zoeken wat hij gewild zou hebben. Roos wordt, als echtgenote, verondersteld de wil van Mark het beste te kennen. Nadien volgen de eventuele kinderen en daarna Marks broers of zussen.
Nalatenschap op voorhand verdelen?
Alleen gehuwden kunnen op voorhand hun nalatenschap verdelen, via hun huwelijkscontract. Die afspraken zijn onherroepbaar en dus bindend. De manoeuvreerruimte voor de verdeling van je nalatenschap is beperkt door het erfrecht. Dat geeft aan een echtgenoot en aan kinderen een voorbehouden erfdeel dat je niet kan ontnemen of verminderen door schenkingen vooraf of een testament achteraf.
Verdeling gezamenlijke goederen
Vooraleer de nalatenschap verdeeld wordt, moeten de goederen die van beide partners samen zijn verdeeld worden. Als Mark en Roos daarover geen schriftelijke afspraken maakten, dan gelden de regels voor de verdeling die in het Burgerlijk Wetboek staan (dat zijn de regels voor de onverdeelde mede-eigenaars). Als ze daarover wel schriftelijke afspraken willen maken, kunnen ze dat in hun huwelijkscontract of in een testament regelen.
  • TIP: Als je investeert in de woning van je partner, maak dan schriftelijke afspraken en spreek een regeling af voor de vergoeding van die investering.