Download PDF
Thuisblijven voor de kinderen
samenwonen
Relatiebreuk: recht op alimentatie?
De feitelijk of wettelijk samenwonende partner heeft na de beëindiging van de samenwoning geen recht op alimentatie. Als Roos tijdens haar relatie met Mark thuisbleef om te zorgen voor het huishouden en de kinderen, heeft zij bij het einde van hun relatie in principe geen recht op alimentatie. In bijzondere omstandigheden kan Roos toch een uitkering krijgen, maar slechts gedurende maximaal één jaar na de beëindiging van hun wettelijke samenwoning, en enkel indien die binnen de eerste drie maanden na de breuk is aangevraagd. Dat geldt niet voor een feitelijke scheiding.
  • TIP: Stel een samenlevingscontract op waarin je een onderhoudsuitkering vastlegt gedurende een vrij overeen te komen termijn (dus eventueel langer dan één jaar). Dat contract moet dan uitgevoerd worden.
Verlies sociale zekerheid
Als Roos thuisblijft voor de kinderen ondervindt zij daar op termijn de gevolgen van bij een eventuele werkloosheidsuitkering of bij haar pensioen. Bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking wordt slechts een beperkte periode gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dat kan betekenen dat Roos, na een lange periode van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, slechts recht krijgt op de laagste uitkeringen als zij werkloos wordt. Bovendien valt zij sneller binnen de groep van langdurig werklozen die bedreigd kunnen worden met uitsluiting uit de werkloosheidsuitkering.
Als Roos één jaar thuisblijft en niet buitenshuis gaat werken, verliest zij zo’n 50 euro per maand aan pensioenrechten. Stel dat zij na haar 65ste verjaardag (wettelijke pensioenleeftijd) nog 20 jaar leeft, dan verliest zij in totaal dus 12 000 euro: 50 euro x 12 maanden (één jaar thuisblijven) x 20 jaar pensioen = 12 000 euro.
Fiscaal voordeel
Als Mark en Roos feitelijk samenwonen, hebben zij geen enkel fiscaal voordeel als Roos thuis zou blijven voor de kinderen. Als ze wettelijk samenwonen hebben ze dat wel. Door de werking van het ‘huwelijksquotiënt’ en het ‘meewerkinkomen’ betalen zij als koppel minder belastingen. Als Mark veel verdient, kan hij een deel van zijn inkomen fiscaal toewijzen aan Roos en dat deel zo laten belasten op haar naam en aan een lager tarief. Als Mark als zelfstandige werkt, kan hij een ‘meewerkinkomen’ toewijzen aan Roos, en zo minder belastingen betalen. Voorwaarde is wel dat Roos ook effectief meehelpt in de zaak van Mark.