Download PDF
Werkloos worden
trouwen
Eén van ons beiden wordt werkloos, wat nu?
Wie werkloos wordt, heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Voorwaarden daarvoor zijn dat je niet zelf je ontslag indiende of werd ontslagen om dringende redenen, dat je voldoende dagen gewerkt hebt en dat je woont en verblijft in België.
Het bedrag van die werkloosheidsuitkering hangt af van je leefsituatie. De RVA deelt mensen in in drie categorieën: personen met een gezinslast, alleenstaanden en samenwonenden.
Mark behoort tot de eerste categorie (persoon met een gezinslast) als Roos, met wie hij getrouwd is en samenwoont, financieel van hem afhankelijk is. Dat is het geval als Roos dus geen beroeps- of vervangingsinkomen heeft of niet ten laste is van iemand anders. De RVA erkent je ook als persoon met een gezinslast zodra je onderhoudsgeld betaalt. Als Mark en Roos getrouwd zijn en een gezamenlijk budget hebben, behoort Mark tot de derde categorie (samenwonenden).

Het eerste jaar is de werkloosheidsuitkering voor die drie categorieën hetzelfde, nadien krijgen personen met een gezinslast de hoogste uitkering, gevolgd door alleenstaanden en daarna samenwonenden.